Gazonvoeding

Voor het creëren van een gezonde groene grasmat is het belangrijk dat u uw gazon voorziet van de juiste gazonvoeding. Gazonvoeding is om twee redenen belangrijk. Ten eerste wordt het gras er sterker en dichter door (als het goed gebeurt) en krijgt zodoende meer weerstand tegen droogte, grasziekten, onkruid, mosgroei en sterk belopen. Ten tweede zorgt voeding van het gazon voor een blijvend goede kleur en structuur. Een goede manier om uw graszoden te voorzien van de juiste voeding is het gebruik van kunstmest en/of organische mest.

Kunstmest of organische mest

De meningen verschillen over de vraag of het beter is snel werkende kunstmeststoffen te gebruiken of langzaam werkende organische meststoffen. Het kan voordeliger zijn om een basismengsel van snelwerkende stikstof meststoffen te nemen als bijvoorbeeld het weer ongunstig is geweest en de behandeling moest worden uitgesteld. Dit kunt u ook toepassen als het gazon in de winter sterk is achteruitgegaan. Als de toestand van de grasmat goed is, is een gemengd voedingspatroon van eerst organische en daarna anorganische gazonvoeding een uitstekende keus. 

Als de kleur van de grasmatten slecht is, kunt u aan de voorjaars voeding gecalcineerd ijzer sulfaat toevoegen als u daaraan kunt komen. Dit zorgt ervoor dat mos verdwijnt en gras mooi groen kleurt. Gebruik van dit sulfaat 10 g per m2. Het kan ook zijn dat deze stof al door de producent aan de mest is toegevoegd. Langwerkende kunstmeststoffen zijn ook ideaal in het gebruik. Daarvan hoeft bij siergazon maar eenmaal en bij een speelgazon tweemaal in de zomer een portie te worden gegeven door dit over uw gazon te strooien. Maar hoe werkt dit nou precies?

Het strooien van kunstmest

Strooi kunstmest als het gras droog is, maar de grond vochtig. Het liefst tijdens koel, buiig weer. Strooi hierbij niet als er niet binnen 48 uur regen is voorspeld. Mest dus nooit gedurende droogteperiodes, tenzij het echt niet anders kan. Doet u het toch, maak dan voor het bemesten de grond door en door nat, om vervolgens licht te sproeien. Let er hierbij op dat u de gazonvoeding gelijkmatig verspreid. Gelijkmatige en nauwkeurige verspreiding is erg belangrijk omdat te veel kunstmest de graszoden kan verbranden of zelfs doden. Lees voor het gebruik van mest altijd goed de gebruiksaanwijzing die wordt aangeleverd door de producent. Voor het strooien van kunstmest kunt u kiezen voor “handmatig strooien” en “mechanisch strooien”. 

Kunstmest strooien met de hand

Kiest u voor strooien met de hand, dan lukt dit het beste als de kunstmest met droog zand of zandige grond is vermengd. Strooi in afgemeten stroken de helft van de aanbevolen hoeveelheid in de lengterichting over het gazon, daarna de andere helft dwars erop. 

Uw gazonvoeding mechanisch verspreiden

Kiest u voor mechanische verspreiding van de kunstmest? Dit gebeurt meestal met een gewone strooiwagen. Verdeel de kunstmest net als bij het zaaien van gazonvoeding in twee gelijke porties en breng het in twee keer op. Eenmaal in de ene richting en de volgende portie dwars op de eerste banen. Strooi in rechte banen. De kunstmest bevindt zich in de bak en wordt verdeeld via een balk met gleuven. Stel de machine zorgvuldig af en controleer hem met zorg door ermee over een krant of een betonnen pad te rijden om te zien of de mest in de juiste hoeveelheid wordt uitgestrooid. Strooi de mest in evenwijdige stroken, waar bij u langs het wielspoor van de vorige strook rijdt om overlappen te voorkomen. 

Net als bij strooien met de hand is het goed de helft van de hoeveelheid in lengterichting, en de andere helft dwars eroverheen te strooien. Er bestaat gevaar voor ongelijke verdeling als u de strooimachine keert.  Als daar ruimte voor is, kunt u een lap stof of folie langs de rand van het gazon leggen en daar bij het keren overheen rijden. Er zijn ook strooiwagens met een slinger schijf. Deze kunt u goed op grote oppervlakken gebruiken, maar ze strooien niet altijd even gelijkmatig en er is een goed uitgekiend schema van elkaar gedeeltelijk overlappende stroken nodig. Door de chemische werking van vochtige kunstmest kan er gauw roest aan een strooiwagen optreden. Maak die na gebruik daarom goed schoon.

Zomerbemesting

Stikstof is het belangrijkste voedingsmiddel voor de bladproductie van een gazon en gedurende het hele groeiseizoen is een behoorlijke hoeveelheid stikstof in de grond noodzakelijk. In het late voorjaar of de zomer kan de groei achteruit gaan op gazons die erg kort zijn gemaaid of vroeg in het voorjaar snelwerkende kunstmest hebben gekregen. Als dat het geval is, kunt u 10-15 g per m2 kunstmest voor het gazon geven. Bij droog weer het gazon eerst grondig nat maken! Meng de kunstmest met 100 g per m2 zand om een gelijkmatige verdeling te garanderen en het gevaar van verbranding te verminderen. Geef dit gedurende het seizoen nog enkele malen, maar niet na eind augustus. Dan kan het namelijk leiden tot te sappig blad dat gevoelig is voor ziekten. 

Alternatieven voor stikstofrijke kunstmest zijn bloedmeel of fijn gemalen hoornmeel. Die stoffen werken langduriger en langzamer. Er zijn ook alternatieven voor stikstofrijke kunstmest, zoals speciale najaar mest dat langzaam en langdurig werkt en zorgt voor sterke wortels. 

gazonvoeding-zomerbemesting

Aanlegbemesting

Strooi voor het leggen of gelijk na de aanleg altijd zogenaamde startermest. De mest zorgt er voor dat de zoden beter aan elkaar groeien en goed bewortelen.  U heeft dan snel een dicht en mooi groen gazon.

Gazonvoeding in het voorjaar

Voor de meeste grasvelden is een goede basisbemesting met organische mest in het vroege voorjaar de beste start voor een goede groei. Geef deze bemesting vroeg in het voorjaar als het gras stevig begint te groeien (van eind maart tot half april). Als het weer in die tijd niet geschikt is, kunt u twee of drie weken wachten met de bemesting. U kunt ook speciale gazonmest geven. Het beste is een gazonmest die is samengesteld voor voeding in voorjaar en zomer. 

Overweeg of een product met onkruid bestrijdingsmiddel nodig is. Het toepassen van een gecombineerd product vraagt minder werk, maar de bestrijding van onkruid kan met meer succes gebeuren als het middel wordt toegepast als gras en onkruid na de bemesting flink groeien.  Als u een kant-en-klaar product gebruikt, moet u dat alleen doen in de door de fabrikant vermelde periode. Volg hierbij altijd diens gebruiksaanwijzing.

Gazonvoeding in de herfst

De jaarlijkse voorjaarsbemesting, geeft meestal ruim voldoende voeding voor goede groei van het gras. Als de grasmat echter te lijden heeft gehad van droogte of vervilting, en aan het eind van de zomer kaal en dun is, kan vanaf oktober een geschikte herfstgazon- mest worden gegeven. Daar zit weinig of geen stikstof, maar wel veel fosfaat en kali in om gezonde wortelgroei te bevorderen. In oktober is het mogelijk om speciale stikstofarme aan het gazon te geven. Dat bevat in verhouding veel meer kalium, wat de wortelontwikkeling bevordert. De wortelgroei van gras begint na de koude periode alweer in januari. 

Gras groeit vanaf 6 °C ook bovengronds. Voeding is om twee redenen belangrijk. Ten eerste wordt het gras er sterker en dichter door (als het goed gebeurt) en krijgt zodoende meer weerstand tegen droogte, ziekten, onkruid, mosgroei en sterk belopen. Ten tweede zorgt voeding van het gazon voor een blijvend goede kleur en structuur.  Een nadeel van voeding is dat het gras harder gaat groeien en daarom vaker moet worden gemaaid.